Lean Manufacturing
Lean Manufacturing
Compass hiện có 25 nhà tư vấn kiểm toán nhà máy ở Đông Quan; Thâm Quyến; Huệ Châu; Sán Đầu; Dương Giang; Giang Môn; Trung Sơn; Triều Châu; Thượng Hải; Hàng Châu; Ninh Ba; Thái Châu; Ôn Châu; Trùng Khánh; Tân Dĩnh. Phạm vi địa lý của cuộc kiểm toán của Trung Quốc bao gồm Thiên Tân; Hà Bắc; Quảng Tây; Nội Mông; Hồ Nam; Hồ Bắc; Liêu Ninh; Phúc Kiến; Chiết Giang; Tứ Xuyên; Cát Lâm; Sơn Tây; Thượng Hải; Hà Nam; Sơn Đông và Giang Tây. 60% chuyên gia tư vấn có bằng cấp hoặc trình độ học vấn tốt nghiệp và có nhiệm kỳ từ 2 đến 10 năm trong tổ chức. Đội ngũ có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm tư vấn kiểm toán nhà máy. Trên bình diện quốc tế, hiện tại được phân phối cho Việt Nam và Kuching, Malacca và Johor của Malaysia.

1. Định nghĩa:

a. Hiểu các yêu cầu và mong đợi của nhà máy hoặc khách hàng


b. Hợp lực sản xuất; các nhà lãnh đạo tổ chức bắt đầu các dự án cải tiến liên tục


c. Xác định những thách thức của bộ phận sản xuất


d. Đào tạo cải tiến liên tục


e. Đào tạo sản xuất tinh gọn


f.Định nghĩa các hạng mục trạm thu phí ; báo cáo tiến độ

1. Định nghĩa

2. Đo lường:

a. Xem lại quy trình sản xuất và thiết lập thu thập dữ liệu


b. Đào tạo VSM


c. Ánh xạ trạng thái hiện tại VSM


d. Xác định những cải tiến tiềm năng


e. Thiết lập điều lệ dự án cho 3 dự án


f. Khảo sát dự án trạm thu phí; báo cáo tiến độ

2. Đo lường

4. Cải tiến:

a. Cải tiến công cụ đào tạo


b. Thực hiện các hành động cho 3 dự án và xác minh kết quả


c. Cải thiện trạm thu phí dự án; báo cáo tiến độ

4. Cải tiến

5. Kiểm soát:

a. Đào tạo công cụ kiểm soát


b. Thực hiện các chiến lược kiểm soát; tiêu chuẩn hóa 3 dự án


c.Đào tạo và quản lý trực quan 5s

5. Kiểm soát
  • (86) 13827292600
    (84) 0388305618

  • WeChat: leansigmahome12923
    WhatsApp: 86-13928481729

  • Bỏ email ra
    henry@hjcompass.com

COMPASS CONSULTING GROUP © Tất cả bản quyền 粤B-123456789
首页 产品中心 联系我们