Consumer Products
Consumer Products

Về phương diện kiểm tra sản phẩm, công ty có 15 kiểm tra viên có trụ sở tại Trùng Khánh, Đông Quan, Sán Đầu; Thâm Quyến; Thượng Hải; Hàng Châu; Thái Châu; Ôn Châu. Yangjiang; Yingtan; Wuxi và Chengdu. 80% kiểm tra viên có bằng cấp hoặc bằng tốt nghiệp và có từ 5 đến 20 năm kinh nghiệm làm việc cả đường lối cứng và đường lối mềm.

 • Kiểm tra trước
 • Trong cuộc điều tra sản xuất
 • Điều tra thứ nhất, phần mềm
 • Bộ ảnh chứa
 • Mẫu thử hàng
 • Loại sản phẩm
 • Cấu hình.Xem xét và kiểm tra hành động phòng ngừa
 • (86) 13827292600
  (84) 0388305618

 • WeChat: leansigmahome12923
  WhatsApp: 86-13928481729

 • Bỏ email ra
  henry@hjcompass.com

COMPASS CONSULTING GROUP © Tất cả bản quyền 粤B-123456789
首页 产品中心 联系我们