Compass hiện có 25 nhà tư vấn kiểm toán nhà máy ở Đông Quan; Thâm Quyến; Huệ Châu; Sán Đầu; Dương Giang; Giang Môn; Trung Sơn; Triều Châu; Thượng Hải; Hàng Châu; Ninh Ba; Thái Châu; Ôn Châu; Trùng Khánh; Tân Dĩnh. Phạm vi địa lý của cuộc kiểm toán của Trung Quốc bao gồm Thiên Tân; Hà Bắc; Quảng Tây; Nội Mông; Hồ Nam; Hồ Bắc; Liêu Ninh; Phúc Kiến; Chiết Giang; Tứ Xuyên; Cát Lâm; Sơn Tây; Thượng Hải; Hà Nam; Sơn Đông và Giang Tây. 60% chuyên gia tư vấn có bằng cấp hoặc trình độ học vấn tốt nghiệp và có nhiệm kỳ từ 2 đến 10 năm trong tổ chức. Đội ngũ có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm tư vấn kiểm toán nhà máy. Trên bình diện quốc tế, hiện tại được phân phối cho Việt Nam và Kuching, Malacca và Johor của Malaysia.

  • (86) 13827292600
    (84) 0388305618

  • WeChat: leansigmahome12923
    WhatsApp: 86-13928481729

  • Bỏ email ra
    henry@hjcompass.com

COMPASS CONSULTING GROUP © Tất cả bản quyền 粤B-123456789
首页 产品中心 联系我们