Tổ chức

Nếu nhà máy được hỗ trợ nhận được báo cáo đánh giá nhà máy không đủ tiêu chuẩn từ nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp thương hiệu, Compass sẽ không nhận được khoản thanh toán cho việc đào tạo và phát triển chương trình đánh giá nhà máy. Điều này cho thấy mức độ tin cậy và tín nhiệm vào chuyên môn kỹ thuật và kiến thức chuyên môn của dự án kiểm toán liên quan. Compass ủng hộ các mối quan hệ kinh doanh lâu dài theo định hướng kết quả, danh tiếng thương hiệu, trách nhiệm giải trình và các giá trị. Lần đầu tiên, công ty đã đạt được tỷ lệ vượt qua kiểm toán nhà máy cao - đảm bảo sự hài lòng! ! !


20+
Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành


3000+
Thành thạo các hạng mục


200+
Tinh anh

Tóm tắt công ty
  • (86) 13827292600
    (84) 0388305618

  • WeChat: leansigmahome12923
    WhatsApp: 86-13928481729

  • Bỏ email ra
    henry@hjcompass.com

COMPASS CONSULTING GROUP © Tất cả bản quyền 粤B-123456789
首页 产品中心 联系我们